Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Όγδοη Έκθεση Δραστηριοτήτων της Κοινής Αρχής Ελέγχου Σένγκεν


Η Κοινή Αρχή Ελέγχου Σένγκεν έχει εκδώσει την Όγδοη Έκθεση Δραστηριοτήτων της η οποία περιέχει μεταξύ άλλων πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους που διενεργήθηκαν για τη χρήση συγκεκριμένων άρθρων της Σύμβασης Σένγεν και γνωμοδοτήσεις που εκδόθηκαν από την ΚΑΕ.
Sch.Act.Rep.el-1.doc Sch.Act.Rep.en.doc
Act.Rep.el-1.doc Sch.Act.Rep.el-1.doc

Act.Rep.en.doc Sch.Act.Rep.en.doc


Back To Top