Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

2. Υποβολή Παραπόνου στην Επίτροπο


Έντυπα υποβολής παραπόνου

Η Επίτροπος διαθέτει ειδικά έντυπα παραπόνου για τις εξής περιπτώσεις:

1. Τύπου Α: Παράπονο για παραβίαση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρα 12-22 του ΓΚΠΔ)

2. Τύπου Β: Παράπονο για παραβίαση της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εκτός από τα δικαιώματα).

3. Τύπου Γ: Παράπονο που αφορά στην αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιδίως email ή sms (spam).


Για την διαδικασία εξέτασης παραπόνων πατήστε εδώ.
 Έντυπο υποβολής παραπόνου γενικό - ΤΥΠΟΥ Β v3.DOCX

 Έντυπο υποβολής παραπόνου δικαιώματα - ΤΥΠΟΥ Α v3.DOCXLast Update:

05/05/2021 02:55:01 PM

 
Back To Top