Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

28η Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τίρανα, 3 – 4 Μαΐου 2018


Η Επίτροπος συμμετείχε στην Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων, η οποία πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα της Αλβανίας στις 3 και 4 Μαΐου 2018.

Η Σύνοδος πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο και σε αυτή συμμετέχουν οι Επίτροποι Προστασίας Δεδομένων των εικοσιοκτώ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρατών της Ευρώπης που έχουν αναγνωρισμένες Αρχές, καθώς και παρατηρητές, όπως η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Σκοπός της Συνόδου είναι η αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και η υιοθέτηση ψηφισμάτων τα οποία ενισχύουν το δικαίωμα αυτό. Η Σύνοδος αποσκοπεί επίσης στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που επιτρέπουν στις αρχές προστασίας δεδομένων να εκπληρώνουν τις αρμοδιότητες τους με πιο αποτελεσματικό τρόπο και στη συζήτηση των δραστηριοτήτων των αρχών αναφορικά με τις σημαντικές εξελίξεις του προηγούμενου έτους ώστε να καθορίσουν τις προτεραιότητες για το επόμενο έτος.

Στη Σύνοδο στα Τίρανα συμμετείχαν 80 σύνεδροι και συζητήθηκαν θέματα όπως η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών προστασίας δεδομένων σε θέματα παρακολούθησης από τις διωκτικές αρχές, το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και οι προκλήσεις της προστασίας δεδομένων στην ανθρωπιστική δράση. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που συζητήθηκε ήταν η επιρροή των ευρωπαϊκών προτύπων προστασίας δεδομένων σε άλλα νομοθετικά συστήματα και η ανάγκη περαιτέρω σύγκλισης σε διεθνές επίπεδο μιας κοινής δέσμης προτύπων για την προστασία των δεδομένων που ανταλλάσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως για παράδειγμα μία γενική νομοθεσία ή ο ορισμός ένας ανεξάρτητου επόπτη.

Η 27η Σύνοδος είχε φιλοξενηθεί στην Κύπρο από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τον Απρίλιο του 2017.

7 Μαΐου 2018

Back To Top