Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


1. Προετοιμασία και Υποχρεώσεις Δημοσίων Αρχών σε σχέση με τον ΓΚΠΔ

2. Εγκύκλιος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού σχετικά με τη διαχείριση αρχείων και εγγράφων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα στη Δημόσια Υπηρεσία (ημερ. 24/5/2018).Back To Top