Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Ποιος έχει υποχρεώσεις;

Αν εσύ, ως φυσικό πρόσωπο ή οργανισμός, καταχωρείς και χρησιμοποιείς οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά πρόσωπα που βρίσκονται εν ζωή σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ή σε αρχείο με φακέλους, τότε έχεις υποχρεώσεις.
- Διαφάνεια - Υποχρέωση ενημέρωσης - Εξαιρέσεις
- Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
- Ο ρόλος των Λογιστών / Ελεγκτών και Δικηγόρων με βάση το ΓΚΠΔ


Back To Top