Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Ποιος έχει υποχρεώσεις;

Αν εσύ, ως φυσικό πρόσωπο ή οργανισμός, καταχωρείς και χρησιμοποιείς οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά πρόσωπα που βρίσκονται εν ζωή σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ή σε αρχείο με φακέλους, τότε έχεις υποχρεώσεις.


Οι υποχρεώσεις σου

Οι υποχρεώσεις σου μπορούν να συνοψιστούν σε «κανόνες» τους οποίους θα πρέπει να ακολουθείς. Θα πρέπει:

  • να συλλέγεις και επεξεργάζεσαι τις προσωπικές πληροφορίες κατά τρόπο θεμιτό·
  • να τις τηρείς μόνο για προσδιορισμένους και νόμιμους σκοπούς·
  • να διασφαλίζεις ότι είναι κατάλληλες, σχετικές και όχι υπερβολικές για τους σκοπούς αυτούς·
  • να τις διατηρείς μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών·
  • να τις διατηρείς ακριβείς και να τις ενημερώνεις κατά διαστήματα·
  • να λαμβάνεις τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλειά τους· και,
  • να μην τις διαβιβάζεις σε τρίτες χώρες χωρίς να υπάρχει η κατάλληλη νόμιμη βάση για τη διαβίβαση.Back To Top