Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Οδηγίες Επιτρόπου


Οι πιο κάτω Οδηγίες εκδόθηκαν από τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βάσει του Άρθρου 23(ι) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου 138(Ι)/2001.
Οι Οδηγίες του Επιτρόπου είναι δεσμευτικές.
Με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για τη Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) την 25η Μαΐου 2018, οι πιο κάτω Οδηγίες εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι την αντικατάσταση τους όπου χρειάζεται.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Directive-Employment_el(1).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Internet&MobilePhoneUse.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Direct marketing directions.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat CCTV local auth 2016.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οδηγίες προς ΑΠΙ για χρονικό διάστημα διατήρησης.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οδηγίες 3-2017 για πολιτικές διαφημίσεις.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οδηγίες 4-2017 για δικαίωμα πρόσβασης υπαλληλών στη δημόσια υπηρεσία.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Directive-VideoSurveillance_el.pdf


Back To Top