Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, εξέδωσε τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:


Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, το οποίο αντικαθιστά την Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, προτίθεται να εκδώσει και άλλες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκατάθεση, τη διαφάνεια, τα εργαλεία διαβίβασης και την πιστοποίηση. Οι ημερομηνίες κατά τις οποίες αναμένεται να εκδοθούν οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται στην ακόλουθη ανακοίνωση της ομάδας: Press release - Plenary Meeting October 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Καθοδηγητικές γραμμές για DPO el.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Καθοδηγητικές γραμμές για δικαίωμα φορητότητας ελλ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Καθοδηγητικές γραμμές για την Επικεφαλής Αρχή el.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Καθοδηγητικές γραμμές για την εκτίμηση αντικτύπου el.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Guidelines on ADM and Profiling.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Guidelines on data breach notification ENG.pdf


Back To Top