Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, το οποίο αντικαθιστά την Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, εξέδωσε τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:


Όλα τα έγγραφα και οι κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε το Συμβούλιο, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Καθοδηγητικές γραμμές για DPO el.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Καθοδηγητικές γραμμές για δικαίωμα φορητότητας ελλ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Καθοδηγητικές γραμμές για την Επικεφαλής Αρχή el.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Καθοδηγητικές γραμμές για την εκτίμηση αντικτύπου el.pdf

DOCX Κατευθυντήριες γραμμές για Γνωστοποίηση παραβίασης ελλ.DOCX

DOCX Κατευθυντήριες γραμμές για κατάρτιση προφίλ ελλ.DOCX

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Κατευθυντήριες γραμμές για τη συγκατάθεση ελλ.pdf

DOCX Κατευθυντήριες γραμμές για Διαφάνεια ελλ.DOCX

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat edpb_guidelines_1_2018_certification_en.pdf


Back To Top