Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

29η Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


29η Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Τιφλίδα, 9 – 10 Μαΐου 2019


Η Επίτροπος και λειτουργός του Γραφείου της συμμετείχαν στην Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Τιφλίδα της Γεωργίας στις 9 και 10 Μαΐου 2019.

Η Σύνοδος πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο και σε αυτή συμμετέχουν οι Επίτροποι Προστασίας Δεδομένων των εικοσιοκτώ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρατών της Ευρώπης που έχουν αναγνωρισμένες Αρχές, καθώς και παρατηρητές, όπως η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στη Σύνοδο στην Τιφλίδα συμμετείχαν 80 περίπου σύνεδροι και το πρόγραμμα της Συνόδου φιλοξένησε συζητήσεις σε θέματα όπως οι εξελίξεις ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του ΓΚΠΔ, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν στα παιδιά και η προστασία των προσωπικών δεδομένων από τους Διεθνείς Οργανισμούς.

Η Επίτροπος ήταν συντονιστής της συζήτησης σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, κυρίως μέσα στο ραγδαία εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον. Οι ομιλητές έθιξαν διάφορα σημαντικά θέματα όπως το ζήτημα της επαλήθευση της ηλικίας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διαδικασία συλλογής δεδομένων παιδιών, καθώς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς προστασίας. Ιδιαίτερη έμφαση αποδόθηκε στην προστασία των παιδιών από τους "κρυμμένους κινδύνους" του Διαδικτύου.

Άλλα ζητήματα τα οποία έθιξε η Επίτροπος στα πλαίσια του συντονισμού της, υπήρξε η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων και η κάλυψη γεγονότων από τα μέσα ενημέρωσης τα οποία εμπλέκουν ανηλίκους, η χρήση ΚΚΒΠ σε σχολικές μονάδες κλπ.

Η συζήτηση κατέληξε στην ανάγκη υιοθέτησης νέων προσεγγίσεων και ορθών πρακτικών για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εποπτικών αρχών, στον τομέα της εκπαίδευσης και των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης που αφορούν στα παιδιά.

Στα πλαίσια της Συνόδου εγκρίθηκε και η αίτηση της Τουρκίας να αποτελέσει πλήρες μέλος της Συνόδου, με αρνητική ψήφο από την Επίτροπο καθότι δεν πληρούντο οι όροι συμμετοχής της ως αυτοί καθορίζονται από τους «Κανόνες Διαδικασίας» της Συνόδου.


15 Μαΐου 2019

Back To Top