Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ: Διεξαγωγή ελέγχων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ: Διεξαγωγή ελέγχων

Το Γραφείο μου προτίθεται να αρχίσει τη διεξαγωγή ελέγχων με σκοπό να διαπιστωθεί η συμμόρφωση διαφορών οργανισμών, με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2018. Έλεγχοι θα γίνουν σε οργανισμούς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Για τη διενέργεια των ελέγχων, το Γραφείο μου εξασφάλισε τη συνεργασία ιδιωτών εμπειρογνωμόνων, που θα υποβοηθήσουν το έργο μας. Υπενθυμίζεται ότι, η διεξαγωγή των ελέγχων αποτελεί εξουσία αλλά και καθήκον της Επιτρόπου, δυνάμει των Άρθρων 57 και 58 του Κανονισμού.

Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

24 Αυγούστου 2018

Back To Top