Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαδικτυακή Εκδήλωση The draft Lawyers’ Code of Conduct on the processing of personal data and the EDPB Guidelines on the concepts of controller and processor»


Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ήταν ομιλήτρια στην διαδικτυακή εκδήλωση του «Privacy Connect Online» στις 24/11/2020 με θέμα «The draft Lawyers’ Code of Conduct on the processing of personal data and the EDPB Guidelines on the concepts of controller and processor».

Back To Top