Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

- Cookies


Cookies


Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών κατά τις «επισκέψεις» τους στις διάφορες ιστοσελίδες στον Παγκόσμιο Ιστό (world wide web), με σκοπό να παρέχουν στην ιστοσελίδα τη δυνατότητα αναγνώρισης του χρήστη σε μεταγενέστερες επισκέψεις του στην ίδια ιστοσελίδα.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες όπως, για παράδειγμα, οι χρήστες να μπορούν να επιλέξουν τη γλώσσα με την οποία προτιμούν να εμφανίζεται μια ιστοσελίδα και η προτίμηση αυτή να αποθηκεύεται ώστε να μη χρειάζεται να επιλέξουν εκ νέου τη γλώσσα κατά την επόμενη επίσκεψη τους στην ίδια ιστοσελίδα.

Επίσης, χρησιμοποιούνται στο γνωστό «shopping cart» όπου ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει διάφορα προϊόντα τα οποία σκοπεύει να αγοράσει και να προχωρήσει στην ομαδική αγορά όλων των προϊόντων.

Εκτός όμως από τις πιο πάνω χρήσεις, τα cookies χρησιμοποιούνται και για την παρακολούθηση των κινήσεων των χρηστών στο διαδίκτυο ώστε να διαμορφώνεται το προφίλ των προτιμήσεων τους, με σκοπό να τους παρουσιάζονται διαφημίσεις που πιθανό να βρουν δελεαστικές.

Σύμφωνα με το άρθρο 5(3) της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ (όπως έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία 2009/136/ΕΚ), η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό συνδρομητή ή χρήστη επιτρέπεται μόνον εάν ο συγκεκριμένος συνδρομητής ή χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του με βάση σαφείς και εκτενείς πληροφορίες.
Ως εκ τούτου οι ιστοσελίδες που κάνουν χρήση των cookies θα πρέπει να λαμβάνουν την εκ των προτέρων συγκατάθεση των χρηστών, αφού πρώτα ενημερώσουν τους χρήστες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τα cookies.

Οι μόνες περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται συγκατάθεση είναι
α) για οποιαδήποτε τεχνικής φύσεως αποθήκευση ή πρόσβαση, αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή
β) όταν είναι απολύτως αναγκαία για να μπορεί ο πάροχος υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας την οποία έχει ζητήσει ρητά ο συνδρομητής ή ο χρήστης να παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.».

Οι πιο πάνω διατάξεις που αφορούν στα cookies έχουν μεταφερθεί στο άρθρο 99(5) του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Νόμος 112(Ι)/2004) όπως έχει τροποποιηθεί, για το οποίο αρμοδιότητα έχει η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


Διευκρινήσεις σχετικά με την λήψη συγκατάθεσης για cookies
  Διευκρινίζεται ότι με βάση τον ορισμό της συγκατάθεσης, θα πρέπει μεταξύ άλλων:

  -Να είναι συγκεκριμένη και ρητή.
  Η πληροφόρηση ότι η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και ότι οι χρήστες συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα αποδέχονται τα cookies, δεν πληροί τις προϋποθέσεις της συγκατάθεσης.

  - Να είναι ελεύθερη και να υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης της.
  Σε περίπτωση που τα cookies χρησιμοποιούνται για περισσότερους από ένα σκοπούς, οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα τους σκοπούς που αποδέχονται και να μην υποχρεώνονται να συγκατατεθούν σε όλους τους σκοπούς και να διατηρούν τη δυνατότητα να αλλάξουν την επιλογή τους στο μέλλον.

  - Να λαμβάνεται πριν την έναρξη της επεξεργασίας δηλαδή πριν την τοποθέτηση cookies.
  Νοείται ότι σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν επιλέξει / δηλώσει οτιδήποτε σχετικά με την χρήση cookies (π.χ. δεν επιλέξει ούτε «αποδέχομαι» αλλά ούτε «δεν αποδέχομαι») τότε η ιστοσελίδα δεν μπορεί να προβεί σε τοποθέτηση cookies στον υπολογιστή / στην συσκευή του χρήστη.

  - Να λαμβάνεται με πλήρη επίγνωση.
  Για να είναι σε θέση ο χρήστης να δώσει την συγκατάθεση του θα πρέπει πρώτα να έχει ενημερωθεί σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα cookies. Για το σκοπό αυτό μπορεί να παρουσιάζεται στους χρήστες σύνδεσμος σε σελίδα στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις χρήσεις των cookies. Στις πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, οι σκοποί της χρήσης, το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων / διαγραφής των cookies και λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν άλλους υπεύθυνους (τρίτους) που αποθηκεύουν cookies μέσω της ιστοσελίδας (third party cookies).

  Όπως επεξηγείται στις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (EDPB) για τη συγκατάθεση, δεν είναι δυνατό να λαμβάνεται η συγκατάθεση μέσω των ρυθμίσεων των προγραμμάτων πλοήγησης (browsers) λόγω του ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρχει η δυνατότητα συγκατάθεσης για ορισμένους από τους σκοπούς της χρήσης των cookies.

  Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες στο κείμενο με καθοδήγηση σχετικά με τη λήψη συγκατάθεσης για τη χρήση των cookies» της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.


  Κατηγορίες Cookies

  Με βάση τις διατάξεις της Οδηγίας, δεν απαιτείται η λήψη συγκατάθεσης για την χρήση cookies τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την λειτουργία της ιστοσελίδας για την παροχή κάποιας υπηρεσίας για την οποία ο χρήστης έχει ζητήσει ρητά.

  Η εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνει cookies τα οποία βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία της σελίδας / για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών, αλλά μόνο τα cookies τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα, δηλαδή χωρίς αυτά θα ήταν αδύνατη η λειτουργία της ιστοσελίδας για παροχή κάποιας υπηρεσίας που ο χρήστης έχει ρητά ζητήσει.

  Τα cookies μπορούν να διαχωριστούν ως «Session cookies» ή «persistent cookies» ανάλογα με το κατά πόσο διατηρούνται όταν ο χρήστης κλείσει / τερματήσει το πρόγραμμα πλοήγησης (browser). Συνήθως τα cookies τα οποία εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης είναι «session cookies» (διαγράφονται όταν ο χρήστης κλήσει τον browser), με ορισμένες εξαιρέσεις για τις οποίες τα cookies διατηρούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα ανάλογα με τις προσδοκίες του μέσου χρήστη. Για παράδειγμα για σκοπούς «καλαθιού αγορών» (shopping cart) οι επιλογές του χρήστη θα μπορούσαν να παραμείνουν αποθηκευμένες για 1-2 ώρες σε περίπτωση που χρήστης κλείσει κατά λάθος το πρόγραμμα πλοήγησης και στη συνέχεια επισκεφθεί ξανά την ιστοσελίδα για να προχωρήσει στην αγορά των προϊόντων στο καλάθι.

  Τα cookies μπορούν επίσης να διαχωριστούν ως «third party cookies» ή όχι, αναλόγως από το εάν αποθηκεύονται από τον υπεύθυνο της σελίδας ή από κάποιον τρίτο. Τα «third party cookies» συνήθως δεν είναι «απολύτως απαραίτητα» καθώς αυτά σχετίζονται με κάποια υπηρεσία η οποία είναι ξεχωριστή από την υπηρεσία που έχει ρητά ζητήσει ο χρήστης.

  Τα cookies τα οποία παρέχουν στατιστικά δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα της σελίδας (analytics), παρά το γεγονός ότι θεωρούνται ως ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους υπεύθυνους της ιστοσελίδας, δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης καθώς αυτά δεν «απολύτως απαραίτητα», αφού ο χρήστης μπορεί να λάβει όλες τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και χωρίς αυτά.

  Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες των cookies και την εξαίρεση από την λήψη συγκατάθεσης στην γνώμη 4/2012 της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/45/ΕΚ.


  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων έχει αναθεωρήσει τις καθοδηγητικές γραμμές για την συγκατάθεση ώστε να περιλαμβάνονται διευκρινήσεις και παραδείγματα σχετικά με την συγκατάθεση για την χρήση cookies.
  Στις παραγράφους 38-41 διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται μια ιστοσελίδα να απαγορεύει την είσοδο σε όσους δεν συγκατατίθενται στην χρήση cookies (cookie-walls).
  Στην παράγραφο 86 διευκρινίζεται ότι η κύλιση ( scrolling) στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί σαφή ένδειξη ότι ο χρήστης συγκατατίθεται στην χρήση cookies.


  Updated: 20.05.2020
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Guidance on obtaining consent for cookies (wp208_en).pdf

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Opinion 04-2012 on Cookie Consent Exemption (wp194_en).pdf


  Back To Top