Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ: Προληπτικά μέτρα για το WhatsApp


  Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση με βάση την οποία, ενημερώθηκε χθες 13/05/2019 από την WhatsApp για ενδεχόμενη παράβαση δεδομένων χρηστών της πλατφόρμας αυτής.

  Παρόλο που ακόμα διερευνάται αν επηρεάστηκαν δεδομένα χρηστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προληπτικά η Αρχή της Ιρλανδίας και η WhatsApp συστήνουν όπως οι χρήστες εγκαταστήσουν στις συσκευές τους την ενημερωμένη έκδοση (update) του WhatsApp, η οποία είναι πιο ασφαλής.

  Το Γραφείο μου συστήνει όπως οι χρήστες ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα που περιγράφονται στην ανακοίνωση της Ιρλανδικής Αρχής:

  Για τα iphone:

  1. Ανοίξετε το Appstore και επιλέξετε ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (UPDATES)
  2. Θα παρουσιαστεί λίστα εφαρμογών για τις όποιες υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις (updates).
  3. Επιλέξετε το WhatsApp και πατήστε την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

  Για τα Android:

  1. Ανοίξετε το Play Store. Πατήστε τις 3 οριζόντιες γραμμές στην πάνω αριστερή γωνιά.
  2. Επιλέξετε «Οι εφαρμογές/ παιγνίδια μου» από το μενού.
  3. Επιλέξετε το WhatsApp και πατήστε την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (UPDATE).

Back To Top