Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δεύτερη Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Δεύτερη Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Μετά λύπης μου και μετά από απορίες και ερωτήματα πολιτών αναγκάζομαι να επανέλθω και να τονίσω τα κατωτέρω ώστε ο κάθε πολίτης να αποκτήσει ορθή και ολοκληρωμένη εικόνα επί της υπόθεσης.

Επαναλαμβάνω ότι αποτελεί καθήκον και ταυτόχρονα έννομη υποχρέωσή μου να διερευνώ κάθε καταγγελία που υποβάλλεται στο Γραφείο μου από φυσικά πρόσωπα τα οποία ισχυρίζονται ότι έχουν προσβληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσωπικά τους δεδομένα.

Για το σκοπό αυτό έχω δικαιοδοσία να ζητώ από οποιοδήποτε πρόσωπο ή Αρχή στη Δημοκρατία πληροφορίες οι οποίες θα συνδράμουν στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε αυτή την περίπτωση ζήτησα πληροφορίες τόσο από Ιδιωτικούς όσο και Δημόσιους Οργανισμούς μεταξύ των οποίων και η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν συνέδραμε ως όφειλε και είχε έννομη υποχρέωση στον εφοδιασμό του Γραφείου μου με τις απαραίτητες πληροφορίες ή τουλάχιστον πληροφορίες με βάση τις οποίες να είμαι σε θέση να κατευθύνω την πορεία των ερευνών μου.

Ενημέρωσα σχετικά το Γενικό Ελεγκτή ότι παράλειψη της Υπηρεσίας του να συμμορφωθεί με τις έννομες υποχρεώσεις της δυνάμει του Κανονισμού δεν θα επέτρεπε τη διερεύνηση της καταγγελίας από το Γραφείο μου και ότι με τον τρόπο αυτό θα παρεμποδίζετο η άσκηση των καθηκόντων και εξουσιών μου.

Καθηκόντως, και με βάση το Νόμο παρέπεμψα την υπόθεση στο Γενικό Εισαγγελέα.

Διευκρινίζεται ότι τα τουϊτς και οι αναφορές του Γενικού Ελεγκτή που αφορούν σε Πρωτοβάθμια Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε κάθε περίπτωση δεν αφορούν ούτε αγγίζουν τις αρμοδιότητες και /ή εξουσίες μου. Τα ζητήματα αυτά έχουν κριθεί σε νεότερη Δευτεροβάθμια Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 17/12/2018, στην οποία παραλείπει να αναφερθεί.

Είναι τουλάχιστον άτοπο να τίθενται υπό αμφισβήτηση οι ενέργειες κατά την εκτέλεση των νομίμων καθηκόντων του μόνου θεσμοθετημένου και αρμόδιου, στη Δημοκρατία, Θεσμού, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, προβάλλοντας μια αναληθή εικόνα «εκφοβισμού των πληροφοριοδοτών από την Επίτροπο» και αποπροσανατολίζοντας με τον τρόπο αυτό την κοινή γνώμη.

Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, ότι η λήψη πληροφοριών σε περιπτώσεις διερεύνησης καταγγελιών τυγχάνουν εμπιστευτικού χειρισμού και εχεμύθειας από το Γραφείο μου σύμφωνα με τον Κανονισμό και το Νόμο, καθήκον αυτονόητο για το Θεσμό που εκπροσωπώ.

Διευκρινίζεται επίσης, ότι ο Θεσμός των αναφορών /καταγγελιών στις Δημόσιες Αρχές (whistleblowing) για θέματα διαφθοράς στην Κύπρο δεν υφίσταται και δεν ρυθμίζεται νομοθετικά. Ως εκ τούτου, η τήρηση των προνοιών του Κανονισμού και του Νόμου για την προστασία των δεδομένων, αμφότερων του καταγγέλλοντα και του καταγγελλόμενου είναι δεδομένη. Επιπλέον η μελλοντική και ενδεχόμενη ρύθμισή τους θα υπόκειται σε αυστηρές προϋποθέσεις και διασφαλίσεις.

Όσον αφορά σε τουϊτς του Γενικού Ελεγκτή που καλούν τον κόσμο να συνεχίσει να παρέχει άφοβα πληροφορίες «για πιθανά αδικήματα διαφθοράς και να μην ανησυχούν από τη δράση της Επιτρόπου» αφήνονται στην κρίση του κάθε πολίτη. Οι πολίτες σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παροτρύνονται να υποκλέπτουν και /ή να παρεμβαίνουν με παράνομα μέσα σε αρχεία για την εξασφάλιση πληροφοριών με σκοπό την κοινοποίησή τους στο Γενικό Ελεγκτή ή σε άλλη Αρχή. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα και όλοι ανεξαρτήτως θέσης /αξιώματος /ιδιότητας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται και να τηρούν την έννομη τάξη και τους νόμους της Δημοκρατίας.

Τέτοιες ενέργειες εξωθούν στην αναρχία και στην αταξία.

Πολύ απλά και για να αντιληφθούν οι πολίτες την ουσία του θέματος: Για παράδειγμα αν ο Α δώσει πληροφορίες στον Β για κάποιον τρίτο. ΝΑΙ θα πρέπει να ελέγχεται η νομιμότητα της συλλογής τους πριν τη χρήση τους.

Σε ένα ευνομούμενο κράτος όλες οι Αρχές και Θεσμοί θα πρέπει να προβάλλουν υποδειγματικά στον πολίτη το σεβασμό στους Νόμους, τις αρχές του κράτους δικαίου και τους άλλους Θεσμούς στη Δημοκρατία, ανεξάρτητα από κινήσεις άσκοπου εντυπωσιασμού, λαϊκισμούς και λαϊκές παρακινήσεις των πολιτών να δρουν ανεξάρτητα και εναντίον νομοθεσιών και δη Ευρωπαϊκών Νομοθεσιών που αφορούν σε Θεσμούς της Δημοκρατίας.

Επ’ ευκαιρίας εύχομαι σε όλους Καλές Γιορτές με υγεία.

Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

21/12/2018

Σχετικό θέμα:
Ανακοίνωση Επιτρόπου με ημερομηνία 20/12/2018

Back To Top