Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ανακοίνωση σχετικά με μήνυμα που πιθανό να παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Γραφείου


    Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην περίπτωση όπου το κοινό επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Γραφείου μέσω κάποιου συνδέσμου μηχανής αναζήτησης που περιλαμβάνει «https» αντί «http», παρουσιάζεται μήνυμα ότι η σύνδεση δεν είναι ασφαλής.

    Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας της ιστοσελίδας, αλλά σε κάθε περίπτωση, γίνονται ενέργειες για άμεση επίλυση του θέματος.

    2/5/2018

Back To Top