Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εγχειρίδιο σχετικά µε την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων


Εγχειρίδιο σχετικά µε την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Στις 25/5/2018 δημοσιεύθηκε η νέα έκδοση του εγχειρίδιου σχετικά µε την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πρόκειται για την αναθεωρημένη έκδοση του εγχειριδίου που είχε εκδοθεί το 2014.

Το εγχειρίδιο εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε συνεργασία µε τη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στόχος του εγχειριδίου είναι η ευαισθητοποίηση και ο εμπλουτισμός των γνώσεων σε θέματα κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, αφού φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως βασική αναφορά για τους αναγνώστες. Απευθύνεται σε µη εξειδικευμένους νομικούς, σε δικαστές, στις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων και σε άλλους επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Αποτελεί ένα πρώτο σημείο αναφοράς σε θέματα προστασίας των δεδομένων βάσει τόσο του ενωσιακού δικαίου όσο και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) και εξηγεί το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω τομέα δυνάμει του ενωσιακού δικαίου, της ΕΣΔΑ και της εκσυγχρονισμένης Σύμβασης του ΣτΕ για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (Σύμβαση 108).

Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο στα αγγλικά και θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών. Για να κατεβάσετε το αντίγραφο του Εγχειρίδιου σε ηλεκτρονική μορφή πατήστε εδώ.

Back To Top