Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Επίτροπος συμμετείχε στην Διαδικτυακή Εκδήλωση «Ψηφιακό Πιστοποιητικό Ελεύθερης Διακίνησης και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων»

        Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συμμετείχε στην ζωντανή Διαδικτυακή συζήτηση «Ψηφιακό Πιστοποιητικό Ελεύθερης Διακίνησης και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» στις 5 Ιουλίου 2021 την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

        https://youtu.be/NllF9sifY_I?t=330


Back To Top